ป้ายทะเบียนรถ : รู้ไหม? อักษรไทยตัวไหนไม่มีในป้ายทะเบียนรถ