รู้อะไรไม่สู้ รู้งี้ !!! EP2 : วางของกองไว้บนแผงซาวด์ ใช่ว่าจะปลอดภัยนะ - Grand Prix Online