รู้หรือไม่ !!! เครื่องยนต์ 2 จังหวะกับเครื่องยนต์ 4 จังหวะแตกต่างกันอย่างไร – Grand Prix Online