รู้หรือไม่ สีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถถึง 88% – Grand Prix Online