รู้หรือไม่!!!! ล้อซี่ลวดกับล้อแม็กซ์ แตกต่างกันอย่างไร - Grandprix online