รู้หรือไม่!!!! ล้อซี่ลวดกับล้อแม็ก แตกต่างกันอย่างไร – Grand Prix Online