เอาใจคนรุ่นใหญ่ทุกการขับขี่ เคพีไอ ออกประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1 “ รุ่นใหญ่ ใจเก๋า ”