ระวังไว้เจ้าของ Ferrari ที่ใช้รถไม่เหมาะสม - www.grandprix.co.th