รถไฟฟ้าแต่ละรุ่น ใช้เวลาชาร์จไฟนานเท่าไหร่? - Grand Prix Online