รถไฟฟ้าแต่ละรุ่น ใช้เวลาชาร์จไฟนานเท่าไหร่? – Grand Prix Online