รถไฟฟ้า มาแน่นะเทอ EP6. คำนวนค่าไฟสำหรับ EV “อย่าง โค – ตะ – ระ – ง่าย” !!! – Grand Prix Online