รถไฟฟ้ามาแน่นะเทอ EP10. ได้ข่าวว่า EV จะทำให้ “ช่างไทยตกงาน” !!! – Grand Prix Online