รถประเภทไหนที่ต้องตรวจสภาพที่กรมขนส่งฯ เท่านั้น - Grand Prix Online