ก้าวไปอีกขั้น รถบินได้ Terrafugia Transition ผ่านการรับรองความปลอดภัยจากองค์กรการบิน - Grand Prix Online