รถคันแรกออกจากสายการผลิตที่เว้นระยะห่างทางสังคมของ Jaguar Land Rover – Grand Prix Online