ยางโตโยไทร์ ตอบแทนสังคมสนับสนุนยาง TOYO H19 สำหรับรถพยาบาลฉุกเฉิน