ยางอะไหล่ อย่ามองข้าม ใส่ใจตรวจตราเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ