ยางรั่ว สาเหตุและวิธีแก้ไข แม้ชื่อของปัญหาจะเรียกว่ายางรั่ว