ยอดการส่งมอบรถยนต์ ปอร์เช่ ทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นถึง 13 เปอร์เซ็นต์