ยนตรกรรมข้ามกาลเวลาทรงคุณค่า “งานประกวดรถโบราณ ครั้งที่ 42” – Grand Prix Online