มูลนิธิโตโยต้า โมบิลิตี้ ต่อยอดความร่วมมือ “โครงการพระราม 4 โมเดล”