มีติดรถเอาไว้เพื่อความปลอดภัยในช่วง COVID-19 ระบาด – Grand Prix Online