มินิ ประเทศไทย สร้างประสบการณ์ขับขี่ทางไกลด้วยรถพลังงานไฟฟ้า 100%