มิตซู เอส.พี.กรุ๊ป บางใหญ่ “สร้างความพอใจสูงสุดให้ลูกค้า คือสิ่งสำคัญที่สุดของเรา” – Grand Prix Online