มาสด้า ช่วยลูกค้ารถโดนน้ำท่วม ลดค่าอะไหล่ 50% ลดค่าแรง 10% เดือนต.ค.