อีกหนึ่งปิ๊กอัพสายพันธุ์แกร่งแห่งแดนพญาอินทรี ฟ อ ร์ ด แร็ ป เตอร์ - Grand Prix Online