ฟิล์มกรองแสงลามิน่า มอบรางวัล Lamina Excellence Awards ประจำปี 2564