ฟอร์ด ‘ไมครอนแอร์® โพรเท็กซ์’ ไส้กรองแอร์ป้องกันได้ทั้งฝุ่นและเชื้อไวรัส - Grand Prix Online