เสียงจากลูกค้าสู่การออกแบบ ฟอร์ด เรนเจอร์ เจเนอเรชันใหม่