‘ฟอร์ดฟื้นฟูชีวิต’ สร้างอาชีพให้ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19