ถ้าจำเป็นต้องพ่วงแบตเตอรี่ต้องระวังอะไรบ้าง - Grand Prix Online