พิสูจน์ความแตกต่าง PTT UltraForce น้ำมันดีเซลพรีเมียมสูตรใหม่จากปตท.