พิธีมอบรางวัลจากผู้โชคดีจากการตอบแบบสอบถาม ยูสคาร์โชว์ – Grand Prix Online