รัฐแมสซาซูเซตต์โหวตผ่านกฎหมาย Right to Repair เพื่อเข้าถึงข้อมูลของรถได้ – Grand Prix Online