รัฐแมสซาซูเซตต์โหวตผ่านกฎหมาย Right to Repair เพื่อเข้าถึงข้อมูลของรถได้ - Grand Prix Online