แซนดี้สั่งผลิตหน้ากากอนามัย 3,000 ชิ้น มอบให้บุคลากรทางการแพทย์ จ.ระยอง – Grand Prix Online