ไทยเร่งเดินหน้าส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อลดปัญหาฝุ่นพิษ สร้างคุณภาพอากาศที่สะอาดกว่าเดิม - Grand Prix Online