ปอร์เช่ เอเอเอสฯ จัดมาตรการรับมือและป้องกัน COVID-19 เพื่อความมั่นใจแก่ลูกค้า – Grand Prix Online