ปลุกชีพ R1600C Concept ครุยเซอร์ไบค์ต้นแบบ ตัวล่าสุดจาก BMW – Grand Prix Online