ประเทศไทย เลิกขายรถยนต์ ประเภทน้ำมัน! (ภายในปี 2035) – Grand Prix Online