ประกาศผล “งานประกวดรถโบราณ ครั้งที่ 43” - www.grandprix.co.th