ประกาศผล “งานประกวดรถโบราณ ครั้งที่ 43” – Grand Prix Online