ปฐมพยาบาล อาการช็อก จากการ “ดูดสดกลืนน้ำ”… – Grand Prix Online