ปฐมพยาบาล อาการช็อก จากการ “ดูดสดกลืนน้ำ” - www.grandprix.co.th