บีเอ็มดับเบิลยู อัดเงินลงทุน 2,350 ล้านบาท เปิดโรงงานผลิตชิ้นส่วนใน จ.ระยอง - Grand Prix Online