ผู้จำหน่ายบีเอ็มดับเบิลยู เสริมมาตรการป้องกันเชื้อโควิด-19 ขั้นสูงสุดทุกศูนย์บริการ – Grand Prix Online