บีเอ็มดับเบิลยู สร้างรากฐานการศึกษาสนับสนุนอาชีวะพัฒนาทักษะด้านยานยนต์ – Grand Prix Online