บีเอ็มดับเบิลยู มอเตอร์ราด ปรับโครงสร้าง ขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก - Grand Prix Online