บีเอ็มดับเบิลยู มอเตอร์ราด ปรับโครงสร้าง ขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก – Grand Prix Online