บีเอ็มดับเบิลยู มอเตอร์ราด เปิดโชว์รูมแห่งใหม่ในขอนแก่น