บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย มีผลประกอบการเติบโตในไตรมาสที่สองต่อเนื่อง - Grand Prix Online