บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย ร่วมให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในกรุงเทพฯ - Grand Prix Online