บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป แมนูแฟคเจอริ่ง เสริมแกร่งเครือข่ายการผลิตส่งออกในทวีปเอเชีย – Grand Prix Online