บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป แมนูแฟคเจอริ่ง เสริมแกร่งการผลิตส่งออกในทวีปเอเชีย