บอร์เนียว เทคนิเคิลฯ จับมือ 3 พันธมิตร สู่การเติบโตที่มั่นคง – Grand Prix Online