การศึกษาชี้ 1 ใน 10 คนในบริเทนรักรถมากกว่าแฟน และมักตั้งชื่อรถ – Grand Prix Online