บริดจสโตน เสริมทัพ แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการคนใหม่ในประเทศไทย